FRAMÅTBLICKAR 2018

VI BLICKAR FRAMÅT!

Så här tänkte vi förstås sista veckan förde valdagen:

Det går bra i valet på söndag och vi får möjlighet att påverka så att det blir en SAMLINGSREGERING i vår kommun där ALLA partier får vara med och arbeta tillsammans och samlas kring målen och verkligen ser till att det blir verkstad.  Gammalt groll läggs åt sidan och det blir slut på sandlådedebatterna i Stadshuset.

Medborgarnas kryss respekteras när de personer utses som ska ingå i denna samlingsregering. Vi lyckas få igenom principen att nämnderna tillsätts med kompetenta personer som inte behöver tillhöra något visst parti.

Vi blir så många från Ölandspartiet som blir invalda i kommunfullmäktige att vi får en avgörande roll och kan förverkliga det mesta av vårt valprogram.  Därmed blir det snurr på hjulen i vår kommun. Inflyttningen ökar och med det kommunens intäkter och vi får råd med den goda service som vi vill ha på alla plan.

Alla försök att hindra insyn för allmänheten upphör och kommunmedborgarna blir engagerade och känner att de alla är en del av kommunen och kan påverka de beslut som tas även när det inte valår.  Beslutsfattarna inser plötsligt att de måste börja respektera kommunmedborgarnas synpunkter.  Och medborgarpanelen - där folkopinionen kan avläsas i olika frågor - visar sig bli en stor framgång!

------------------------------------------


Men alla kommunmedborgare kommer ändå inte att råd att köpa sig en Tesla 

:-)        :-)        :-)

------------------------------------------

Vi fick ökat förtroende från er väljare i valet och under valnatten gick vi från en plats i kommunfullmäktige till två och nu är vi spända på hur fortsättningen ska bli och hur mycket inflytande vi kommer att kunna få för att kunna genomföra vårt program!