I backspegeln: Valmanifest 2014


VALMANIFEST 

2014

 

Vi i  nya

ÖLANDSPARTIET

kommer under den kommande mandatperioden (2014 – 2018) att arbeta för


Mer demokrati och större öppenhet

  • att politikerna i Borgholms kommun ska rätta sig efter kommunmedborgarna och ta full hänsyn till den lokala opinionen
  • att beslutsfattandet sker öppet och att medborgarna ska ha rätt till full insyn

        T ex öppna möten i kommunstyrelse och nämnder och webbsändningar från alla möten


Kommunens utveckling

  • att det satsas på skolor, förskolor och annan samhällsservice i kommunens mindre orter – samt bättre kollektivtrafik - så hela kommunen får möjlighet att leva
  • att det görs extraordinära satsningar på norra Öland för att motverka avfolkningen och den åldrade ålderssammansättningen där

      T ex gratis tomtmark med fri VA-anslutning och gratis  bygglov till alla inflyttande barnfamiljer som bosätter sig  permanent på norra Öland i minst tio år 


  • att det satsas på billiga hyresbostäder för såväl ungdomar som äldre

       Bl a på gamla "lasarettsområdet" i Borgholm istället för kommunala förvaltningslokaler där


Bättre vård och omsorg

  • att det satsas på fler händer inom kommunens vård och omsorg med bättre arbetsvillkor och att våra äldre slipper utsättas för besparingar


Ett starkare företagande och mer näringsliv

  • att kommunen ska vara välkomnande och företagsvänlig

      T ex mindre krångel och onödiga avgifter

  • att kommunen i större utsträckning tar fasta på dom företag som finns i kommunen vid upphandling 

      T ex lokalt producerade livsmedel, lokala bussföretag

   

Miljö och kultur

  • att kommunen värnar om Ölands natur- och kulturvärden vid all planering 

      Som t ex att hela Rällaskogen skyddas från  exploateringsingrepp*

  • att kommunens byggnader kommer bättre till nytta och glädje 

Som t ex att Kronomagasinet i Borgholm används till kulturell verksamhet istället för att bara stå tomt**


*) Fotnot:

Ölandspartiet är det enda parti som helhjärtat har stött lokalbefolkningen i deras kamp för att bevara Rällaskogen.

För närvarande försöker Rällaskogens Vänner genom ett överklagande hos Mark- och Miljödomstolen stoppa en bebyggelse på närmare 60 fritidsvillor i skogen som Borgholms kommun har godkänt.


**) Fotnot:

Kronomagasinet är Borgholms stads äldsta bevarade byggnad, byggd 1819 (tre år efter stadens grundande) som kronans magasin på Öland. Femtio år senare övergick det i privat ägo och blev magasin för en grossist. 

Sedan Borgholms kommun köpte huset 1977 har det mestadels fått stå tomt. Någon sommar ha det hyrts ut till utställningsverksamhet och ett par andra somrar till en underhållningspub. Den senaste användningen var för en intilliggande fritidsgård (Krongården) tills denna stängde härom året och verksamheten flyttade till den nyrenoverade Slottsskolan. Sedan dess har byggnaden åter kommit att stå tom. 

K

ronomagasinet skulle framöver kunna användas som ett kommunalt kulturhus för såväl gamla som unga eller som det Ölands Historiska Museum som man från Länsstyrelsens sida gärna vill ha någonstans på Öland och där man bör kunna räkna med statlig finansiering.