Kallelse till extra kommunstyrelsemöte 2015-05-11Den här gången ser kallelsen ut så här:

Plats och tid: KS-rummet i Stadshuset kl 13:00.

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.


DISKUSSIONSÄRENDEN
   

SCB Medborgarundersökning - Återrapportering av genomförd medbogarundersökning Ärendet var uppe till behandling vid sammanträdet 27 januari men lyftes inte till diskussion. Handlingarna skulle hämtas i servicecenter.

Vision 2020 Ärendet var uppe till behandling vid sammanträdet 27 januari men lyftes inte till diskussion

Kommunstyrelsens arbestutskott föreslog 2014-12-16 § 323 att påbörja arbetet med eventuell revidering av befintliga Vision 2020

   

Handlingar är bifogade för tydligen har inte någon varit och hämtat dem i servicecenter som var sagt 27 januari.

Med vänlig hälsning

BORGHOLMS KOMMUN

Marie-Louise Johansson

Kommunsekreterare, kommunledningskontoret

   

4 bilagor: