I BACKSPEGELN


Låt oss börja med att titta på hur det såg ut i backspegeln 2018. Så här såg det ut DÅ:

  

HÄR TILL HÖGER HAR VI KVAR våra ”valaffischer” från förra valet 2014 - i ett bildspel där bilderna växlar hela tiden - för att visa att vi är ett parti som varken gömmer eller glömmervåra budskap så snart som valet är över.

  

Vi har BEHÅLLET DEM HÄR för att ha dem kvar som LEDSTJÄRNOR hela valperioden.
  

Precis som med vårt VALMANIFEST 2014.

Det har vi också KVAR HÄR så att både ni och vi kan jämföra med verkligheten och se vad vi har lyckats med - och vad som det har gått sämre med.


VALMANIFEST

2014  

Vi i   nya

ÖLANDSPARTIET

kommer under den kommande mandatperioden (2014 – 2018) att arbeta för

Mer demokrati och större öppenhet

  • att politikerna i Borgholms kommun ska rätta sig efter kommunmedborgarna och ta full hänsyn till den lokala opinionen
  • att beslutsfattandet sker öppet och att medborgarna ska ha rätt till full insyn

        T ex öppna möten i kommunstyrelse och nämnder och webbsändningar från alla möten 


Kommunens utveckling

  • att det satsas på skolor, förskolor och annan samhällsservice i kommunens mindre orter – samt bättre kollektivtrafik - så hela kommunen får möjlighet att leva
  • att det görs extraordinära satsningar på norra Öland för att motverka avfolkningen och den åldrade ålderssammansättningen där

        T ex gratis tomtmark med fri VA-anslutning och gratis  bygglov till alla inflyttande barnfamiljer som bosätter sig  permanent på norra Öland i minst tio år


  • att det satsas på billiga hyresbostäder för såväl ungdomar som äldre

         Bl a på gamla "lasarettsområdet" i Borgholm istället för kommunala förvaltningslokaler där


Bättre vård och omsorg

  • att det satsas på fler händer inom kommunens vård och omsorg med bättre arbetsvillkor och att våra äldre slipper utsättas för besparingar


Ett starkare företagande och mer näringsliv

  • att kommunen ska vara välkomnande och företagsvänlig

        T ex mindre krångel och onödiga avgifter

  • att kommunen i större utsträckning tar fasta på dom företag som finns i kommunen vid upphandling
        T ex lokalt producerade livsmedel, lokala bussföretag

   

Miljö och kultur

  • att kommunen värnar om Ölands natur- och kulturvärden vid all planering

       Som t ex att hela Rällaskogen skyddas från  exploateringsingrepp

  • att kommunens byggnader kommer bättre till nytta och glädje

       Som t ex att Kronomagasinet i Borgholm används till kulturell verksamhet istället för att bara stå tomt
Och fortfarande 2018 ser det ut så här i backspegeln:
  
   

Lite facit efter fyra år


En del har vi lyckats med - och annat har det gått sämre med. Men hur som helst har vi i alla fall kommit att göra skillnad. Med en enda plats i kommunfullmäktige och en delad plats i kommunstyrelsen!


Det som vi i Ölandspartiet har lyckats bäst med under denna period 2014 - 2018 är väl med att skapa  öppenhet och att det nu finns webbsändningar tillgängliga inspelningar från inte bara kommunfullmäktige utan även från kommunstyrelse och nämnder - även om det finns krafter som verkar i motsatt riktning och vill stänga insynen till nämnderna.


Har även lyckats att i bra samarbete med andra partier lotsa igenom ett gediget åtgärdsprogram för norra Öland till godkännande av kommunfullmäktige, men det mesta av det väntar dessvärre fortfarande på genomförande.


Sämre har det gått i samarbetet med andra partier för att stärka demokratin och medborgarinflytandet i kommunen, helt enkelt därför att dom andra partierna inte visade sig vara intresserade av något medborgarinflytande. Hela grejen sjönk i sank.


Om en annan beredning med olika partiers medverkande - där Ölandspartiet dock inte har fått vara med - hette att den skulle leda till att vi skulle få Sveriges bästa äldreomsorg.

Deras förslag skulle ha varit klart att presentera i maj i år, men istället har beredningen sökt anstånd till i september efter att valet har varit (!), och eftersom det heller inte budgeterats några medel för ett genomförande, så är det bara att inse att det nog inte "bidde" något av det hela mer än tomma ord och att våra äldre och deras anhöriga dessvärre kan känna sig blåsta. Vad som egentligen hänt får vi inte veta förrän efter valet - om ens då. Så det finns fortfarande en hel del att göra när det gäller öppenheten i Stadshuset.

För att bara inte tala om när det gäller äldreomsorgen!


Har lyckats stoppa en försäljning av den nedlagda Runstensskolan, som istället blivit renoverad och nu inrymmer både förskola och bibliotek. Så att bygden kan leva. Men givetvis behöver vi också skapa en ny lågstadieskola i Runsten som successivt kan utvecklas med mellanstadium.

 

Större delen av Rällaskogen har sedan förra valet blivit naturreservat men ännu återstår en bit att freda från synnerligen onödiga exploateringsplaner.