HÄNT tidigare i år

Färgförklaringar:

Svart är inställda händelser

"Kommunalgrått" är händelser med allmänheten  utestängd från tillträde

Ljusblått (eller lätt turkos) är länkar som man kan ska kunna klicka sig vidare på


Nu ÄNTLIGEN är första halvåret uppdaterat!!!!


JANUARI

   

Söndag den 1/1 - Nyårsdagen: 

 • Nyårsdagsfirande i Stadshuset kl 13

Årets nyårstalare: Peter Boström


Torsdag den 5/1 - Trettondagsafton:

 • Fackeltåg till Robinson Crusoe från torget kl 16

(inställt p g a storm och översvämning)


Tisdag den 10/1:

 • Extra kommunstyrelsemöte (slutet)

för tillsättande av utbildningschef och socialchef

Protokoll


Måndag den 16/1:

 • Kommunfullmäktigemöte

i Stadshuset kl 18 (alltid öppet)

Ärendelista med handlingar     Film från mötet     Protokoll


Tisdag den 24/1:

 • Utbildningsnämnden

SKULLE VARA ÖPPET MÖTE i A-huset på Ekbacka kl 10 - men ändrades till att BLI SLUTET redan strax efter uppropet 

Kallelse med enbart ärendelista     Film som visar vad som inträffade     Protokoll 

 • Kommunstyrelsen i öppet möte samma dag i Stadshuset kl 13

Ärendelista med handlingar

Första ärendet hölls dock slutet (handlade om tillsättning av kommunchef - som emellertid inte tillsattes)

Film från resten av mötet     Protokoll


Torsdag den 26/1:

 • Samhällsbyggnadsnämnden

i delvis öppet möte i Stadshuset kl 9

Ärendelista UTAN handlingar    Filmat under mötet     Protokoll

     

Måndag den 30/1:

 • Socialnämnden

i delvis öppet möte på Socialkontoret kl 9

Ärendelista med handlingar     Filmat under mötet     Protokoll

       

FEBRUARI

   

Tisdag den 21/2:

 • Utbildningsnämnden

SKULLE ENLIGT KALLELSEN TILL STÖRRE DELEN VARA ÖPPET MÖTE i A-huset på Ekbacka kl 10 - men ändrades till att BLI SLUTET redan innan det ens hade börjat.  Film som visar detta

Kallelse med enbart ärendelista     Protokoll


Torsdag den 23/2:

 • Samhällsbyggnadsnämnden

i delvis öppet möte i KS-rummet i Stadshuset kl 9

Filmat från mötet: Del I (fram till kaffepausen)   Del II (efter kaffepausen)     Protokoll


Måndag den 27/2:

 • Socialnämnden

i delvis öppet möte på Socialkontoret kl 9

Ärendelista med handlingar     Filmat under mötet: Del I   Del II   Del III     Protokoll


Tisdag den 28/2 - Fettisdagen:

 • Kommunstyrelsen

i öppet möte i KS-rummet i Stadshuset kl 13

Ärendelista med handlingar     Filminspelning från mötet: Del I (före kafferasten)   Del II (efter kafferasten)     Protokoll

    

MARS

   

Måndag den 13/3:  

 • Kommunfullmäktigemöte i Stadshuset 

Handlade bl a om

 • hur man ska göra de kommunala verksamheterna giftfria (enligt tidigare bifallen motion)
 • att införa sextimmarsdag för heltidsanställda med bibehållen full lön på kommunens äldreboenden
 • samma utspisning till ledamöterna vid kommunfullmäktiges sammanträden som vid kvällsmålet på äldreboendena (Ska det vara De Heliga Smörgåsarna eller gröt?)

Kallelse med handlingar        Film från mötet        Protokoll 


Tisdag den 21/3:

 • Kommunstyrelsen hade helt öppet möte i Stadshuset

Kallelse med handlingar        Film från mötet:  Del I   Del II      Protokoll


Måndag den 27/3:

 • Socialnämnden hade delvis öppet möte i Stadshuset

Kallelse med handlingar        Film från mötet      Protokoll


Tisdag den 28/3:

 • Utbildningsnämnden hade delvis öppet möte i Stadshuset

Kallelse med enbart ärendelista      Film från öppna delarna av mötet: Del I   Del II   Del III        Protokoll

 • Demokratiberedningen hade sitt första uppföljningsmöte till höstens sockenträffar i Hemgården i Långlöt


Onsdag den 29/3:

 • Demokratiberedningen hade sitt andra uppföljningsmöte till höstens sockenträffar i Källa bygdegård


Torsdag den 30/3:

 • Samhällsbyggnadsnämnden hade delvis öppet möte i KS-rummet i Stadshuset

 Film från öppna delen av mötet: Del I  Del II        Protokoll


APRIL


Tisdag den 4/4:

 • Demokratiberedningen hade sitt tredje och sista  uppföljningsmöte till höstens sockenträffar i Folkets hus i Borgholm


Lördag den 15/4 - Påskafton:

 • Invigning av stadens välkomstskylt vid gamla stadsgränsen


Tisdag den 18/4:  

 • Kommunfullmäktigemöte (alltid öppet) i Tingssalen i Stadshuset i Borgholm 

Handlade bl a om

 • hur man ska göra de kommunala verksamheterna giftfria (enligt tidigare bifallen motion)
 • att införa sextimmarsdag för heltidsanställda med bibehållen full lön på kommunens äldreboenden
 • samma utspisning till ledamöterna vid kommunfullmäktiges sammanträden som vid kvällsmålet på äldreboendena (Ska det vara De Heliga Smörgåsarna eller gröt?)

Kallelse med handlingar        Film från mötet: Del I (fram till kaffepausen)   Del II (efter kaffepausen)     Protokoll


Måndag den 24/4:

 • Socialnämnden hade delvis öppet möte i KS-rummet i Stadshuset i Borgholm

Ärendelista med handlingar        Film från öppna delen av  mötet        Protokoll


Tisdag den 25/4:

 • Kommunstyrelsen hade öppet möte i KS-rummet i Stadshuset i Borgholm

Ärendelista med handlingar        Film från mötet:  Del I   Del II        Protokoll


Onsdag den 26/4:

 • Utbildningsnämnden hade delvis öppet möte i KS-rummet i Stadshuset i Borgholm

Ärendelista utan handlingar        Film  från öppna delen av mötet:  Del I   Del II      Protokoll

        

 •  Historiekväll på Strand: Borgholms stad 1950 - 1970

               

Torsdag den 27/4:

 • Samhällsbyggnadsnämnden hade delvis öppet möte i KS-rummet i Stadshuset i Borgholm

Film  från öppna delen av mötet    Protokoll


MAJ


Måndag den 15/5:

 • Kommunfullmäktigemöte (alltid öppet) i tingssalen i Stadshuset i Borgholm

Med bl a en framtidsdiskussion. Ärendelista med handlingar         Film från mötet         Protokoll


Tisdag den 23/5

 • Utbildningsnämnden skulle enligt kallelse ha delvis "öppet" sammanträde - där filmning inte skulle tillåtas (hur det nu då kan kallas öppet) - på motormuséet i Störlinge kl 13.  Mötet ändrades dock snabbt redan innan det hade börjat till att bli helt och hållet slutet. Anledningen och hur detta gick till går att se på filminspelning här! 

Kallelse med ärendelista och handlingar        Protokoll 

 • Kommunstyrelsesammanträde (öppet) samtidigt i KS-rummet Stadshuset i Borgholm kl 13

Ärendelista med handlingar        Film från mötet:  Del I   Del II        Protokoll


Tisdag den 29/5:

 • Socialnämndssammanträde (delvis öppet) i KS-rummet i Stadshuset i Borgholm

Ärendelista med handlingar        Film från öppna delen av mötet        Protokoll 


JUNI


Torsdag den 1 juni:

 • Samhällsbyggnadsnämnden hade delvis öppet möte i Stadshuset

Film från mötet: Del IDel II       Protokoll


Måndag den 12/6:

 • Kommunfullmäktigemöte i Tingssalen i Stadshuset i Borgholm
 • Ärendelista med handlingar    Film från mötet        
  Protokoll


Tisdag den 20/6:

Kommunstyrelsesammanträde (huvudsakligen öppet) i KS-rummet i Stadshuset i Borgholm. Sista ärendet (tillsättning av "kommunchef" hölls slutet bakom lyckta dörrar

Ärendelista med handlingar        Film från de öppna delarna av mötet:  Del I   Del II        Protokoll


Torsdag den 22/6:

 • Invigning av avsaltningsanläggning i Sandvik

         

Måndag den 26/6:

 • Sammanträde med Socialnämnden (delvis öppet) i KS-rummet i Stadshuset i Borgholm
 • Ärendelista med handlingar        Film från mötet        Protokoll

    

Tisdag den 27/6:

 • Sammanträde med Utbildningsnämnden (delvis öppet) i KS-rummet i Stadshuset i Borgholm
 • Ärendelista  med handlingar        Film från mötet:  Del I   Del II       Protokoll

Torsdag den 29/6:

 • Sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden (delvis öppet) möte i KS-rummet i Stadshuset i Borgholm

Film från mötet       Protokoll


AUGUSTI

Måndag den 21/8:

 • Kommunfullmäktigemöte (alltid öppet) i tingssalen Stadshuset med början kl 18

Ärendelista med handlingar! Länk till webbsändning

Närvarande åhörare bjuds på kaffe och Kommunfullmäktiges Heliga Smörgåsar (KHS) under pausen vid 20-tiden


Måndag den 28/8:

 • Sammanträde med Socialnämnden (öppet för åhörare) i KS-rummet högst upp Stadshuset kl 9

Ärendelista med handlingar kommer här senast en vecka innan! Länk till direktsändning

Tisdag den 29/8:

 • Kommunstyrelsesammanträde (öppet för åhörare) i KS-rummet högst upp Stadshuset med början kl 13

Ärendelista med handlingar kommer här senast en vecka innan! Länk till direktsändning

 • Sammanträde med Utbildningsnämnden (som ska vara öppet för åhörare) ska enligt angivna mötestider på kommunens hemsida SAMTIDIGT samma dag hållas i samma rum

Reservation därför - för undvikande av tidskrock - för annan tid i kallelsen som kommer att finnas här senast en vecka före sa

Torsdag den 31/8:

 • Sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden (öppet för åhörare) i KS-rummet högst upp i Stadshuset kl 9

Ärendelista kommer här senast en vecka innan! Länk till direktsändning


SEPTEMBER

Måndag den 18/9:

 • Kommunfullmäktige (alltid öppet för allmänheten) i Tingssalen i Stadshuset kl 18

Ärendelista med handlingar. Länk till direktsändning (för den som vill följa pågående sändning via webben)

Åhörare i Tingssalen bjuds på kaffe och Kommunfullmäktiges Heliga Smörgåsar (KHS) under kaffepausen cirka kl 20

Tisdag den 26/9: 

 • Kommunstyrelsemöte i KS-rummet i Stadshuset kl 13 (öppet för allmänheten)

Ärendelista med handlingar kommer här senast en vecka innan! Länk till direktsändning (för den som vill följa pågående sändning via webben)

 

Onsdag den 27/9:

 • ÖLANDS SKÖRDEFEST 2017 invigs i Vickleby

       

Torsdag den 28/9

 • Socialnämndsmöte i KS-rummet i Stadshuset med start kl 9 (första delen av mötet öppen för allmänheten)
Ärendelista med handlingar för hela mötet. Länk till direktsändning (för den som vill följa pågående sändning via webben)

Fredag den 29/9:

 • Utbildningsnämndsmöte i A-huset på Ekbacka med start kl 12.30 (första delen av mötet öppen för allmänheten)

Ärendelista med handlingar för hela mötet

Då enligt kallelsen "ingen privat filmning kommer vara tillåten under sammanträdet" och i den mån som webbsändning i offentlig regi ej sker från den öppna delen av mötet riskerar besluten att bli ogiltiga.

Länk till eventuell webbsändning kommer att finnas här