Hänt hittills i år i Stadshuset m m

Fredag den 1 januari:

 • Nyårsdagsfirande i Stadshuset - premiär för denna typ av samling på årets första dag

Tisdag den 5 januari:

 • Trettondagsafton

- Samling på torget med fackeltåg till Strand

Onsdag den 13 januari:

 • Tjugondedag Knut

- Julen dansades ut på torget          


Måndag den 18 januari:

 • Kommunfullmäktigemöte

Handlade bl a om markförvärv för upplag av tippmassor vid Kalleguta återvinningscentral samt Vision för Borgholms kommun.

Kallelse med handlingar

Filminspelning från mötet (37 ½ minut)

Protokoll

     

Tisdag den 26 januari:

 • Kommunstyrelsesammanträde

Handlade bl a om nytt avtal om ensamkommande, budget 2016 för Borgholms slott, föreningsstöd, vattenspel på Borgholms torg, förslag till ny regionkommun, uthyrningspolicy för kommunens/BEAB:s bostadslägenheter, uppdrag för tillfällig demokratiberedning samt cirkulationsplats vid Rälla

Mötet är öppet för allmänheten och webbsänds via länk på www.kommun.just.nu

Kallelse med handlingar

Filminspelat från mötet

Protokoll

                   

Torsdag den 28 januari:

 • Samhällsbyggnadsnämnden            

 • Socialnämnden (i Socialförvaltningens hus)

Måndag den 13/3:

 • Kommunfullmäktigemöte i Stadshuset (alltid öppet)

Handlade bl a om

 • hur man ska göra de kommunala verksamheterna giftfria (enligt tidigare bifallen motion)
 • att införa sextimmarsdag för heltidsanställda med bibehållen full lön på kommunens äldreboenden
 • samma utspisning till ledamöterna vid kommunfullmäktiges sammanträden som vid kvällsmålet på äldreboendena (Ska det vara De Heliga Smörgåsarna eller gröt?)

Kallelse med handlingar        Film        Protokoll

           

Tisdag den 21/3:

 • Kommunstyrelsen hade helt öppet möte i Stadshuset

Kallelse med handlingar        Film       Protokoll

   

Måndag den 27 mars:

 • Socialnämnden hade delvis öppet möte i Stadshuset

Kallelse med handlingar        Film        Protokoll

Tisdag den 28 mars:

 • Utbildningsnämnden hade delvis möte i Stadshuset

Kallelse med enbart ärendelista        Film        Protokoll

 • Demokratiberedningen hade sitt första uppföljningsmöte till höstens sockenträffar i Hemgården i Långlöt


Onsdag den 29 mars:

 • Demokratiberedningen hade sitt andra uppföljningsmöte till höstens sockenträffar i Källa bygdegård


Torsdag den 30 mars:

 • Samhällsbyggnadsnämnden har öppet möte i Stadshuset

Kallelse med handlingar        Film        ProtokollLänk Utbn i april 17