Filmat från kommunstyrelsens januarisammanträde 2016

Filminspelade avsnitt/ärenden vid KOMMUNSTYRELSENS sammanträde 26 januari 2016

                           

BESLUTSFATTARE:

Ilko Corkovic,(s) 

Leif Gerhardsson (s)

Monica Enberg (s) 

Stig Bertilsson (c)

Peder Svensson (c)  

Marcel van Luijn (m)

Thomas Jonson (m)

Sofie Loirendal (Framtid Öland) 

Mattias Carlsson (Framtid Öland) 

Maria Lindmark (mp)

Per Lublin (nya Ölandspartiet)

  • Inledning med upprop, val av justerare och övriga inledningsformalia – totalt 1 ½ minut
  • Nytt utökat avtal om ensamkommande flyktingbarn. Ärendet inleddes med information från Moa Brändström vid länsstyrelsen och kommunens socialchef Ewa Ekman.Beslutades med röstsiffrorna 7 - 4 att överlåta avgörandet till kommunfullmäktige samt med röstsiffrorna 6 – 5 att rekommendera kommunfullmäktige att ingå avtal om emottagande av 70 ensamkommande flyktingbarn (pojkar i åldern 16 – 18 år). Hur var och en röstat framgår av protokollet. Mot sistnämnda beslutet reserverade sig Marcel van Lujn, Thomas Johnsson och Per Lublin

- totalt nästan 2 timmar

Kort information från vikarierande ”kommunchefen” Lars-Gunnar Fagerberg om bl a nyanställning på fastighetsavdelningen med viss komplettering av kommunalrådet Ilko Corkovic - cirka 4 minuter

  • Vattenspel på Borgholms torgÄrendet inleddes med information från kommunens arkitekter Leo Eriksson och Åsa BejemarBeslutades med röstsiffrorna 6 – 5 att göra tummen ner för föreliggande förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott om att ge klartecken för ett vattenspel på torget till en kostnad av 2,4 miljoner samt att använda medel från kommunens ”Amerikaarv” för detta och att arkitekterna får återkomma med billigare förslag (på max 1,5 miljoner) samt med röstsiffrorna 6 – 1 att inte låta borgholmsborna få ta ställning till förslaget Hur var och en röstat framgår av protokollet.

- totalt 1 timme och 12 minuter

  • Bemyndigande att teckna avtal (vara firmatecknare för kommunen) Beslutades att utse tillförordnade ekonomichefen Linda Kjellin att vara ersättare för Christina Madeling i detta sammanhang - totalt 1 minut