Nu är det mer än halvtid!

Bara drygt ett år fram till nästa kommunval i september 2022.


Pandemin har förstås ställt till det för oss precis som för alla andra.

Att bekämpa pandemin och hejda smittspridning har kommit att bli det allt överskuggande för oss, och vi har drivit på för att kommunfullmäktiges möten och andra kommunala sammanträden ska ske på distans! Och försökt få kommunledningen att ta pandemin på allvar.


Nu har vi också själva börjat komma igång med träffar och sammankomster via nätet, så att vi kan diskutera hur vi kan få vår kommun att funka på ett bättre sätt när pandemin förhoppningsvis ska vara över.

Hänger ni på? Hör av er med ett mail till  info@olandspartiet.se


Det är Ölandspartiet som har gått i bräschen för öppenhet i vår kommun och drivit på och fått igenom webbsändningar både från kommunfullmäktige och kommunstyrelsesammanträden. Vi tänker kämpa på för öppenhet och webbsändningar hos samtliga nämnder. 

Istället för ett stort anstaltsliknande äldreboende koncentrat till Borgholm så vill vi  ha flera mindre äldreboenden och trygghetsboenden utspridda över vår kommun. Med avsevärt bättre satsningar på personal. Samt bättre förhållanden för våra äldre. 

Vi har kämpat för skolorna ute i socknarna och kommer att slåss för att varje skola ska få vara kvar! Samt att sjätteklasserna snarast ska få komma tillbaka till mellanstadieskolorna där de hör hemma!

Vi måste få en kollektivtrafik värd namnet både på östra sidan och norr om Köpingsvik! 

Och så måste vi slå vakt om den fina öländska naturen och omistliga kulturvärden i våra lokalmiljöer.

Vi ska gå till val 2022 med ett riktigt bra valprogram som du får vara med och utforma!

Välkommen till Ölandspartiet!

Värt att veta är också att Ölandspartiet är ett renodlat lokalt parti i Borgholms kommun som vill verka för sunt förnuft, öppenhet och demokrati - även mellan valen - och en god utveckling i hela kommunen!

Ölandspartiet är helt fristående från blockpolitik och samtliga rikspolitiska partier och ägnar sig enbart åt kommunpolitiken.

Ölandspartiet vill vara det bästa alternativet för alla kommunmedborgare i kommunvalet i Borgholms kommun! Oavsett hur var och en röstar i rikspolitiken!

Hör gärna av dig med synpunkter och frågor! Eller om du vill vara med och utveckla Ölandspartiet!

Det är som sagt bara att skicka ett mail till info@olandspartiet.se  eller ringa ett telefonsamtal till 0708 - 20 86 28

     

PARTISYMBOLEN är förstås oslagbar:

91c7e707-667c-449f-a9d6-84d93d47a7bapng

ÖLANDSSOLVÄNDAN - Ölands landskapsblomma.  

Som bara finns på Öland - precis som Ölandspartiet - som bara finns i Borgholms kommun.


land spira Stora alvaret nrbild landssolvndajpg

Ölandssolvändan kräver inte mycket näring för  att växa och lysa upp.

Det gör inte Ölandspartiet heller! Vi finns bara för att vi behövs!